, Volume 6, Issue 4, pp 84-96
Date: 17 Feb 2012

Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Inleiding

Deze bijdrage gaat over cannabis. We bespreken dit keer echter geen algemeen overzicht van de farmacologie en toxicologie, maar lichten een specifiek aspect uit: verslaving. Over cannabisverslaving bestaat een aantal misverstanden. Al jarenlang wordt er een discussie gevoerd over de vraag in hoeverre cannabis als een verslavende drug kan worden aangemerkt (Grinspoon e.a., 1997). Een tijdlang werd zelfs beweerd dat verslaving aan cannabis niet zou bestaan of in ieder geval nauwelijks zou voorkomen. Momenteel denken onderzoekers en hulpverleners dat dit wel het geval is, en sommigen vermoeden zelfs dat het als probleem sterk onderschat wordt. Een toename in de vraag naar behandeling van problemen met cannabis heeft de discussie nieuw leven ingeblazen (Hall, 2006). Om enig licht te werpen op deze problematiek zetten we in deze bijdrage een aantal feiten op een rijtje.

Gebruik

Cannabis is verreweg de meest gebruikte illegale drug, met name onder jongeren in de westerse wereld. De co ...