Date: 04 Oct 2012

De CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie: betekenis voor de bedrijfsgeneeskunde

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Osteoporose treft mensen vooral op latere leeftijd. Dat neemt niet weg dat een groot aantal economisch actieve mensen osteopenie of osteoporose heeft. In 2008 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking 40,3 jaar. Dat was in 2001 met 38,3 jaar nog twee jaar lager. Door de verouderende werknemerspopulatie zullen meer werkenden met fracturen te maken krijgen (vooral van de wervelkolom), waardoor hun kwaliteit van leven dramatisch achteruit zal gaan. Doordat ook van mensen met chronische aandoeningen de levensverwachting en de duur van het arbeidsleven toeneemt, komen er ook meer werknemers met secundaire osteoporose.1,2

Het is dus logisch dat er in de CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie aandacht wordt besteed aan de relatie tussen osteoporose en arbeid. Bedrijfsartsen zullen immers steeds vaker te maken krijgen met mensen die osteoporose hebben, en een verhoogde kans op botbreuken.

BEPERKINGEN DOOR OSTEOPOROSE

Een werknemer met osteoporose kan soms langdurig v ...

bedrijfsarts
RICHTLIJN, OSTEOPOROSE, FRACTUURPREVENTIE, BEDRIJFSARTS