RICHTLIJNEN

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

, Volume 20, Issue 6, pp 273-275

First online:

De CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie: betekenis voor de bedrijfsgeneeskunde

  • Marcel LigthartAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access