, Volume 10, Issue 4, pp 166-174
Date: 13 Jan 2012

Braingame brian

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

samenvatting

Steeds vaker wordt het afwijkend functioneren van kinderen en jongeren in verband gebracht met problemen in het executief functioneren. Executieve functies zoals het werkgeheugen, het vermogen gedrag te stoppen en cognitieve flexibiliteit zijn onmisbaar voor het aansturen van doelgericht gedrag. Kinderen met ADHD hebben juist problemen met doelgericht bezig zijn en blijven. Recente pogingen om het werkgeheugen van kinderen te verbeteren door het te trainen zijn succesvol gebleken. Het toevoegen van game-elementen aan executieve functietrainingen kan de impact ervan verhogen. Dit wordt geïllustreerd met de executieve functietraining (EF -training) ‘Braingame Brian ’.