Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren

Directieve therapie

, Volume 30, Issue 4, pp 233-246

First online:

Speurtocht naar de voorboden van een psychose bij jongeren

  • Rianne KlaassenAffiliated withvroegdetectieteam EDIT, Rivierduinen
  • , Swanny WierengaAffiliated withvroegdetectieteam EDIT, Rivierduinen

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting In dit artikel wordt aan de hand van het voorbeeld psychose allereerst het concept staging uitgelegd.Vervolgens wordt in een casusbespreking een voorbeeld van behandeling van subklinische psychotische symptomen en gebleken risicosymptomen voor een eerste psychose, besproken. Behandeling met cognitieve gedragstherapie, zoals in deze casus wordt op dit moment onderzocht op de positieve effectiviteit ervan op het beloop van subklinische psychotische klachten. De groep patiënten met een verhoogd risico op een psychose zit vaak in de adolescentiefase, wat inhoudt dat rekening gehouden dient te worden met ontwikkelingsniveau, hetgeen uitgelegd wordt.

Abstract In this article we discuss the concept of staging of illness in relation to psychosis. In early detection of subclinical psychotic symptoms mostly a milder treatment like cognitive behavior therapy is sufficient; currently the effect of cognitive behavioral therapy on delaying or even preventing a psychosis is evaluated. Patients with an at risk mental state are mostly adolescents: this taking the developmental phase into account.