, Volume 26, Issue 1, pp 15-20

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

EMDR is een geprotocolleerde, evidence-based behandelprocedure gericht op het ‘desensitiseren’ – verzwakken – van herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen. Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen uit 2003 is EMDR één van de twee meest in aanmerking komende psychologische interventies bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een belangrijk voordeel ten opzichte van andere behandelmethoden is de snelheid waarmee resultaten worden bereikt. Daarnaast ervaren veel patiënten en therapeuten EMDR als relatief weinig emotioneel belastend. Wij zullen de behandelaanpak illustreren aan de hand van twee casussen en informatie verschaffen over verwijzing, opleiding, beroepsvereniging en kwaliteitsbeleid.

Bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma, Bilthoven, Directe Opvang en Nazorg (D.O.e.N), Druten.
Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut, verbonden aan Visie, Praktijk voor cognitieve gedragstherapie, Deventer.