Article

Stimulus

, Volume 14, Issue 4, pp 241-246

First online:

Musculaire dysbalans en de lage rug

  • Christopher M. NorrisAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

semenvatting

Binnen de manuele therapie voor de wervelkolom is traditioneel vooral aandacht besteed aan de gewrichten en veel minder aan de spieren. De normale bewegingen berusten echter niet alleen op passieve gewrichtsmobiliteit, maar ook op actieve stabiliteit. Een fysiotherapeut zal dan ook tevens spierlengte en -kracht moeten aanpakken en, op de lumbale wervelkolom invloed uitoefenende, verkeerde bewegingspatronen kunnen opsporen en corrigeren.

bewegingspatroon bewegingssynergie fasische spieren hamstrings M. piriformis M. quadratus lumborum M. rectus femoris pelvic crossed syndrome posturele spieren rugspieren spierfunctie trigger points