Stimulus

, Volume 14, Issue 4, pp 241–246

Musculaire dysbalans en de lage rug

  • Christopher M. Norris
Article

DOI: 10.1007/BF03076040

Cite this article as:
Norris, C.M. STIM (1995) 14: 241. doi:10.1007/BF03076040
  • 32 Downloads

semenvatting

Binnen de manuele therapie voor de wervelkolom is traditioneel vooral aandacht besteed aan de gewrichten en veel minder aan de spieren. De normale bewegingen berusten echter niet alleen op passieve gewrichtsmobiliteit, maar ook op actieve stabiliteit. Een fysiotherapeut zal dan ook tevens spierlengte en -kracht moeten aanpakken en, op de lumbale wervelkolom invloed uitoefenende, verkeerde bewegingspatronen kunnen opsporen en corrigeren.

bewegingspatroonbewegingssynergiefasische spierenhamstringsM. piriformisM. quadratus lumborumM. rectus femorispelvic crossed syndromeposturele spierenrugspierenspierfunctietrigger points

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Christopher M. Norris
    • 1
  1. 1.