Richtlijn voor bedrijfsartsen

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

, Volume 10, Issue 6, pp 186-188

First online:

Indicatiestelling voor de Sociale Werkvoorziening

Geautoriseerde richtlijn, 11 december 2000
  • F. A. van Werven-BruijneAffiliated with Email author 
  • , H. C.  van Oene-Oprel
  • , W. B. J. van Woezik
  • , F. H. Moria
  • , A. N. H. Weel
  • , C. J. Koene

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

semenvatting

Het hoofddoel van deze richtlijn is de bevordering van een optimale en uniforme wijze van beoordeling door de bedrijfsarts voor het indicatieadvies ten behoeve van en voor de sociale werkvoorziening (SW), gegeven de specifiek Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk. Nevendoel is het leveren van een bijdrage aan een zorgvuldige wijze van verzamelen en hanteren van de benodigde medische gegevens.