Indicatiestelling voor de Sociale Werkvoorziening

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

semenvatting

Het hoofddoel van deze richtlijn is de bevordering van een optimale en uniforme wijze van beoordeling door de bedrijfsarts voor het indicatieadvies ten behoeve van en voor de sociale werkvoorziening (SW), gegeven de specifiek Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk. Nevendoel is het leveren van een bijdrage aan een zorgvuldige wijze van verzamelen en hanteren van de benodigde medische gegevens.