, Volume 8, Issue 2, pp 57-60

Zorg voor slaapproblemen bij psychiatrische stoornissen

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Slaapklachten zijn bij mensen met psychiatrische problemen meer regel dan uitzondering. De wisselwerking van met name insomnia (slapeloosheid, slaaptekort) met psychiatrische stoornissen is groot. In de psychiatrie wordt insomnia als symptoom of hoogstens als een secundaire stoornis beschouwd. Elke hulpverlener zal beamen dat goed slapen een basisvoorwaarde is voor herstel en belangrijk kan zijn ter voorkoming van verergering en recidieven. Slaapklachten hebben daarnaast een negatieve invloed op het psychisch en sociaal welbevinden. Door aanslepende slapeloosheid of langdurig gebruik van hypnotica kunnen disfunctionele cognities en gedragingen ontstaan. Langdurige slaapklachten verdienen daarom gerichte en multidisciplinaire aandacht.

Slaapklachten

Bij insomnia is er sprake van een onvrijwillig (partieel) tekort aan slaap. Het is echter niet makkelijk om dit objectief vast te stellen en dus heeft een hulpverlener te maken met de subjectieve klachten van tekortschietende slaapkwaliteit of ...