, Volume 4, Issue 1, pp 18-20

Verwerking van schokkende gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) emdr trauma posttraumatische stress-stoornis

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Abstract

Een verkrachting, een gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbaar persoon, is een gebeurtenis die in het algemeen diep ingrijpt in het leven van betrokkenen. In eerste instantie kan dit leiden tot klachten als ontreddering, hulpeloosheid en gevoelens van angst en verdoving. Op langere termijn kan men last krijgen van indringende beelden (herbelevingen) van het gebeurde, vermijding van zaken die ermee te maken hebben en extreme schrikachtigheid. We spreken dan vaak van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een PTSS is een invaliderende aandoening die echter goed te behandelen is als dit op de juiste manier gebeurt.

Dr. A. de Jongh, GZ-psycholoog, is directeur van het Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma te Bilthoven en van de slachtofferhulporganisatie D.O.E.N. te Druten. Daarnaast is hij als universitair hoofddocent verbonden aan het ACTA (Universiteit van Amsterdam), Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam.
Drs. E. ten Broeke, klinisch psycholoog (NIP), is als cognitief- gedragstherapeut werkzaam bij Visie, praktijk voor eerstelijnspsychologie, psychotherapie en assessment te Deventer.