Article

Kind en adolescent

, Volume 17, Issue 3, pp 128-134

First online:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een nieuwe behandelingstechniek voor trauma–gerelateerde angstklachten. Over de toepassing bij kinderen
  • P. MurisAffiliated with
  • , A. de JonghAffiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) post–traumatic stress disorder trauma–related anxiety symptoms children

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een nieuwe behandelingsmethode voor posttraumatische stress–stoornis en andere trauma–gerelateerde angstklachten. In essentie behelst EMDR het volgende: cliënten nemen een traumatische of aversieve herinnering in gedachten en voeren onderwijl oogbewegingen uit door de hand van de therapeut te volgen. Onder invloed van de oogbewegingen zouden negatieve herinneringen hun pathogene karakter verliezen en alsnog adequaat worden verwerkt. Na een beknopte uiteenzetting over de achtergrond van EMDR en de toepassing van deze techniek bij kinderen, wordt de procedure beschreven en toegelicht aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar behandelingsaspecten die voor het gebruik van EMDR bij kinderen relevant kunnen zijn. EMDR lijkt een nuttige aanvulling op reeds beschikbare behandelingsvormen. Vooralsnog is een kritische houding echter geboden.