, Volume 17, Issue 1, pp 9-15

Hoe beleven kinderen van vaders met AIDS of een HIV–infectie hun situatie?

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Dit is een casuïstische verkenning waarin de beleving en hulpvraag van jongeren van wie de vader seropositief is of AIDS heeft, in beeld wordt gebracht. Vier jongeren uit drie gezinnen waarvan de vader HIV–geïnfecteerd is, zijn geïnterviewd. Alle vaders zijn homoseksueel. De jongeren lijken zich te kunnen handhaven in deze situatie, alhoewel die bijzondere eisen aan hen stelt. Zij zijn sterk betrokken bij het ziekteproces. Zelf geven zij aan geen problemen te ervaren waarvoor directe hulpverlening nodig is. Het betreft hier een eerste verkenning. De resultaten zijn niet generaliseerbaar. Voor de hulpverlening is meer kennis van deze groep kinderen nodig. Het blijkt onvoldoende bekend wie van de volwassen HIV/AIDS–patiënten kinderen heeft. Het is belangrijk om de groep seronegatieve kinderen van seropositieve ouders met hun problemen te identificeren.

Mevr. drs. C.M. Oostveen is pedagoge en momenteel werkzoekend. Het hier gerapporteerde onderzoek is door haar uitgevoerd in het kader van de doctoraalopleiding.
Dr. Th.G.M. Sandfort is sociaal psycholoog, werkzaam bij de Taakgroep Homostudies en uitvoerder van sociaal–wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HIV en AIDS.
Contactadres: Universiteit Utrecht, Taakgroep Homostudies/ISOR, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht.