Dth
, Volume 16, Issue 3, pp 274-284

De pijndempende werking van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is beperkt

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) werd in 1989 door Shapiro geïntroduceerd als een therapeutische techniek voor Posttraumatische stress–stoornis (PTSS). Sindsdien hebben diverse EMDR–;therapeuten geopperd dat deze interventie ook toepasbaar is bij andere trauma–gerelateerde klachten. In een studie van Hekmat, Groth en Rogers (1994) is geclaimd dat EMDR effectief is bij de behandeling van pijn. In het onderhavige onderzoek is deze claim verder onderzocht. Daartoe werden 45 gezonde vrijwilligers onderworpen aan 8 elektrische prikkels. De proefpersonen werden verdeeld over 3 groepen: een groep die behandeld werd met EMDR, een groep die ter afleiding van de prikkels naar een cartoon keek, en een controlegroep waarbij geen verdere interventie werd uitgevoerd. Zowel fysiologische als subjectieve reacties op de pijnprikkels werden geregistreerd. Op geen enkele effectmaat werden verschillen tussen de drie groepen gevonden. In de discussie wordt dit resultaat in een breder perspectief geplaatst.

Mr. Drs. Eric Rassin studeerde geestelijke gezondheidkunde aan de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg. Het beschreven onderzoek maakte deel uit van zijn stage; Dr. Peter Muris en prof. dr. Harald Merckelbach zijn verbonden aan de Vakgroep Differentiële en Experimentele Psychologie van de Rijksuniversiteit Limburg. Correspondentieadres: Postbus 616, 6200 MD Maastricht.
De auteurs bedanken Mattijn Morren voor het verzorgen van de grafische weergaven.