Dth
, Volume 16, Issue 1, pp 1-5

De behandeling van specifieke fobieën met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een gecontroleerde studie

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

In deze studie werd onderzocht of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) van nut kan zijn bij het behandelen van een specifieke fobie. De studie bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase werden spinfobici toegewezen aan drie onderzoeksgroepen: een EMDR groep, een imaginaire exposure groep of een controlegroep die geen behandeling ontving. De behandeling werd geëvalueerd met een gestandaardiseerde gedragstest waarbij de fobici werd verzocht het gevreesde object (i.c. spin) zo dicht mogelijk te benaderen. Geen van de drie groepen – dus ook de EMDR–groep niet – boekte vooruitgang. De exposure in vivo behandeling, die alle fobici tijdens de tweede fase van het onderzoek ontvingen, leidde daarentegen wel tot een significante verbetering op de gedragstest.

Peter Muris en Harald Merckelbach zijn verbonden aan de Vakgroep Differentiële en Experimentele psychologie van de Rijksuniversiteit Limburg.
Correspondentie–adres: Postbus 616, 6200 MD Maastricht.
Dit artikel is een bewerking van een tot op heden ongepubliceerd Engelstalig stuk (Muris & Merckelbach, in druk a). Verder werd over de EMDR–behandeling van twee spinfobici uit het huidige onderzoek al eerder uitvoerig gerapporteerd (zie Muris & Merckelbach, 1995 a+b).