Dth
, Volume 14, Issue 2, pp 46-52

Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

semenvatting

In deze bijdrage worden enkele principes van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) beschreven. Met name het ‘reprocessing’ gedeelte van deze procedure wordt nader toegelicht, waaronder de selectie van negatieve en positieve cognities voorafgaande aan de therapie. Aan de hand van een gevalsbeschrijving van een cliënt met angst voor misselijkheid en braken worden de vaak optredende spontane cognitieve veranderingen tijdens EMDR gedemonstreerd. Ingegaan wordt op de vraag hoe de geconstateerde veranderingen kunnen worden verklaard.

a. de jongh (1956), tandarts en psycholoog, is verbonden aan de Vakgroep Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam. E. Ten Broeke (1962) is als klinisch psycholoog werkzaam bij het Twenteborg Ziekenhuis, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo.