Diversen

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 36, Issue 4, pp 83-84

First online:

Fentanyl-pleisters: snelle titratie; misbruik na gebruik

  •    Affiliated with

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Fentanyl-pleisters zijn onderwerp van discussie vanwege problemen bij het instellen van de therapeutische dosis en vanwege het risico op misbruik van verwijderde pleisters. In Am J Health-Syst Pharm wordt voor deze problemen een oplossing voorgesteld.

fentanyl-pleister pleisters, fentanyl