Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie

, Volume 1, Issue 2, pp 60–64

Pseudobulbair affect bij multiple sclerose

Article

DOI: 10.1007/s40533-013-0012-8

Cite this article as:
Arts, K. Tijdsvoor Neuropsy en Gedragsneuro (2013) 1: 60. doi:10.1007/s40533-013-0012-8

Samenvatting

Dwanglachen en dwanghuilen (pseudobulbair affect) worden veel gezien bij MS-patiënten. Er is dan sprake van een ontkoppeling tussen de ervaring en de uiting van emoties, of van een verlies aan controle over deze uiting. De patiënten kunnen plotseling uitbarsten in een ongecontroleerd, onwillekeurig en onbeheersbaar lachen of – vaker – huilen, zonder dat ze op dat moment de emoties hoeven te ervaren die daarbij horen. Ziektebesef en ziekte-inzicht zijn meestal grotendeels intact. De emotionele uitbarstingen worden daarom ervaren als ego-dystoon en de patiënten kunnen erg lijden onder hun emotionele incontinentie. Ze kunnen erdoor in verlegenheid worden gebracht en zullen proberen om het dwanglachen of dwanghuilen onder controle te krijgen. Helaas lukt dat slechts ten dele, zodat afzondering en sociale isolatie vaak het gevolg zijn. Pseudobulbair affect bij MS wordt zelden onderzocht, onvoldoende gediagnosticeerd en daardoor te weinig behandeld. Er zijn echter meerdere effectieve behandelingen beschikbaar die opvallend snel resultaat kunnen geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Pro Persona in WolfhezeRenkumThe Netherlands