Depressies bij multiple sclerose

Article

DOI: 10.1007/s40533-013-0003-9

Cite this article as:
Arts, N. Tijdsvoor Neuropsy en Gedragsneuro (2013) 1: 12. doi:10.1007/s40533-013-0003-9

Samenvatting

De kwaliteit van leven bij patiënten met multiple sclerose (MS) wordt in de eerste plaats bepaald door psychische problemen en nauwelijks door neurologische uitvalsverschijnselen en beperkingen. De belangrijkste factor is het al of niet aanwezig zijn van een depressie. Helaas is daarvoor in de afgelopen decennia nauwelijks aandacht geweest, vaak omdat neurologen dachten dat somberheid er nu eenmaal bij hoorde of omdat ze dachten dat de impact van de lichamelijke beperkingen veel groter was. Op deze wijze werd en wordt een groot deel van de depressies bij MS nooit goed gediagnosticeerd en nooit behandeld. In dit artikel worden de epidemiologie, de diagnostiek en de behandelmogelijkheden van depressies bij MS beschreven. Bij de diagnostiek zijn de DSM-criteria en de belangrijkste diagnostische instrumenten voor depressie niet zonder meer te gebruiken, omdat deze er van uit gaan dat lichamelijke problemen als verminderde eetlust en slaapstoornissen argumenten zijn voor het bestaan van een depressie, terwijl dat bij MS-patiënten niet het geval hoeft te zijn. Deze symptomen kunnen ook een direct gevolg van de MS zijn. Bij de behandeling moet meer rekening worden gehouden met de bijwerkingen van de gebruikte middelen, omdat bij MS-patiënten sommige bijwerkingen gemakkelijker optreden en bovendien een grotere impact kunnen hebben. Dit is een extra argument om MS-patiënten met depressies in eerste instantie te behandelen met psychologische behandelmethoden, waarbij de effecten van cognitieve gedragstherapie momenteel het best zijn onderbouwd. De invloed van bèta-interferonen op het ontstaan en de verergering van depressies lijkt veel geringer te zijn dan lange tijd werd gedacht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.centrum voor neuropsychiatrie en gedragsneurologie, Thalamus, polikliniek voor neuropsychiatriePro PersonaWolfhezeThe Netherlands

Personalised recommendations