Tijdschrift voor Urologie

, Volume 2, Issue 6, pp 144–150

Standaard lymfeklierdissectie bij blaascarcinoom: significante verschillen in het aantal gerapporteerde lymfeklieren

 • L.S. Mertens
 • R.P. Meijer
 • C.J.M. Nunnink
 • A. Bex
 • H.G. van der Poel
 • B.W.G. van Rhijn
 • A.E. Wassenaar
 • E.D. van Werkhoven
 • W. Meinhardt
 • S. Horenblas
STANDAARD LYMFEKLIERDISSECTIE BIJ BLAASCARCINOOM

DOI: 10.1007/s13629-012-0065-6

Cite this article as:
Mertens, L., Meijer, R., Nunnink, C. et al. Tijdschrift voor Urologie (2012) 2: 144. doi:10.1007/s13629-012-0065-6
 • 9 Downloads

Samenvatting

Doelstelling:

In deze studie werd het aantal gerapporteerde lymfeklieren na histopathologische evaluatie van uitgebreide bilaterale pelviene lymfeklierdissecties (PLKD) vanwege blaaskanker vergeleken tussen 2 verschillende ziekenhuizen. Aanvullend werd de overleving van beide groepen patiënten geanalyseerd.

Materiaal en methoden:

Alle opeenvolgende patiënten, die een PLKD ondergingen in verband met blaaskanker in de periode van 1-1-2007 tot 31-12-2009 werden geïdentificeerd. De operaties werden in beide ziekenhuizen verricht door dezelfde 4 urologen op basis van een gestandaardiseerd PLKDtemplate. De preparaten werden in een minimum van 2 pakketten per zijde aangeleverd aan de afdeling Pathologie van het desbetreffende ziekenhuis. Beide pathologieafdelingen verwerkten de preparaten volgens hun eigen protocollen. Overlevingscijfers werden berekend met behulp van de Kaplan-Meiermethode.

Resultaten:

174 patiënten werden geïncludeerd (gemiddelde leeftijd: 62,7 jaar). In ziekenhuis A werden gemiddeld 16 lymfeklieren gevonden versus 28 klieren in ziekenhuis B (p < 0,001). Er was geen significant verschil in het aantal tumorpositieve lymfeklieren (p = 0,65). De lymfeklierdichtheid in ziekenhuis A was 9,3% versus 3,9% in ziekenhuis B (p = 0,056). De mediane follow-upduur was 3 jaar. De overall 2-jaarsoverleving, ziektespecifieke overleving en recidiefvrije overleving voor patiënten in ziekenhuis A was respectievelijk 61%, 64% en 54%, en voor patiënten in ziekenhuis B respectievelijk 58%, 58% en 53% (niet statistisch significant verschillend). Ook na correctie voor pT-stadium en neoadjuvante chemotherapie waren de overlevingskansen niet significant verschillend tussen ziekenhuis A en B.

Conclusie:

Ondanks anatomisch overeenkomstige dissecties door dezelfde ervaren urologen, toont deze studie een statistisch significant verschil in het aantal gerapporteerde lymfeklieren tussen 2 verschillende ziekenhuizen, na PLKD vanwege blaaskanker. Deze verschillen komen niet tot uiting in de overleving van de 2 groepen. Zolang de pathologische evaluatie niet gestandaardiseerd is, moet men voorzichtig zijn met het gebruik van het aantal gerapporteerde lymfeklieren als maatstaf voor de kwaliteit van chirurgie en lymfeklierdichtheid als prognostische factor.

Trefwoorden:

blaaskankerlymfeklierdissectielymfeklierenlymfeklierdichtheidoverleving

Summary

 

Standardized methods lymph node dissection for bladder cancer: statistically significant different numbers of rapported lymph nodes

Purpose:

This study was performed to compare the nodal yield after histopathological examination of extended bilateral pelvic lymph node dissection (PLND) specimens for bladder cancer in 2 different hospitals. Surgery in both hospitals was performed by the same four staff urologists, using a standardized PLND template. Subsequently, we compared the survival outcomes between both groups.

Materials and methods:

All consecutive patients with bladder cancer who underwent a PLND in the period of 1-1-2007 until 31-12-2009 were included in this study. The specimens were sent to pathology in a minimum of 2 packages per side. The 2 pathology departments processed the specimens according to their institutional protocols. We compared the overall survival (OS), disease specific survival (DSS) and recurrence free survival (RFS) between both cohorts, using the Kaplan Meier method.

Results:

One hundred and seventy four patients were included, with a mean age of 62.7 years. In hospital A a mean total of 16 lymph nodes was found after dissection versus a mean of 28 reported lymph nodes in hospital B (p < 0.001). No significant differences were found in the number of tumour positive lymph nodes (p = 0.65). The mean lymph node density for hospital A was 9.3% and for hospital B 3.9% respectively (p = 0.056). The cumulative probabilities for 2-years OS, DSS and RFS for hospital A are 61%, 64% and 54%, versus 58%, 58% and 53% for hospital B respectively. Kaplan-Meier survival curves did not reveal statistically significant differences between both groups (OS: p log-rank = 0.75, DSS: p log-rank = 0.56, and RFS: p log-rank = 0.80). Also after adjustment for pT-stage and neoadjuvant chemotherapy, survival was not significantly different between hospital A and hospital B.

Conclusions:

Despite equal anatomical clearance by the same experienced surgeons, we report a statistically significant difference between 2 pathology departments evaluating the number of lymph nodes after PLND for bladder cancer. Unless standardized methods have been agreed upon by pathologists, one should be cautious to use the number of reported lymph nodes as an indicator of quality of surgery and to use the lymph node density as prognostic factor.

Keywords:

Urinary bladder neoplasmsLymph node excisionLymph nodesLymph node densitySurvival

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • L.S. Mertens
  • 1
 • R.P. Meijer
  • 1
  • 2
 • C.J.M. Nunnink
  • 1
  • 3
 • A. Bex
  • 1
 • H.G. van der Poel
  • 1
 • B.W.G. van Rhijn
  • 1
 • A.E. Wassenaar
  • 4
 • E.D. van Werkhoven
  • 1
 • W. Meinhardt
  • 1
 • S. Horenblas
  • 1
 1. 1.Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ZiekenhuisAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrechtThe Netherlands
 3. 3.Ziekenhuis de TjongerschansHeerenveenThe Netherlands
 4. 4.Sint Lucas Andreas ZiekenhuisAmsterdamThe Netherlands