Tijdschrift voor Urologie

, Volume 2, Issue 2, pp 38–41

Nieuwe hormonale manipulaties bij castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC)

  • R. J. A. van Moorselaar
Article

DOI: 10.1007/s13629-012-0009-1

Cite this article as:
van Moorselaar, R.J.A. Tijdschrift voor Urologie (2012) 2: 38. doi:10.1007/s13629-012-0009-1
  • 15 Downloads

Samenvatting

Verschillende recente onderzoeken laten zien dat het castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC) nog steeds gevoelig is voor verdere beïnvloeding van de androgeenreceptor. Meerdere nieuwe therapieën hebben effectiviteit in de kliniek laten zien. Intracriene androgeenproductie en overexpressie van de androgeenreceptor zijn de belangrijkste veranderingen in CRPC-cellen. Fase 3-data met abiraterone acetaat en MDV3100, naast soortgelijke therapieën, bevestigen dat persisterende androgeen biosynthese en de androgeenreceptor in CRPC een goed doelwit zijn voor deze nieuwe vormen van hormonale manipulatie.

Summary

New hormonal manipulations in castration-resistant prostate cancer (CRPC)

Research over the past decade suggests that castration-resistant prostate cancer (CRPC) is sensitive to further manipulation of the androgen-androgen receptor (AR) axis. Several new therapies that target this axis have demonstrated clinical activity. Intracrine androgen production and AR amplification are the principal aberrancies driving CRPC growth. Phase III data with abiraterone acetate and MDV-3100, along with other similar therapies, confirm that the findings related to persistent AR signalling in a castrate milieu can be used to produce significant clinical benefit for patients.

Trefwoorden

prostaatcarcinoom hormonale therapie astratieresistent CRPC abiraterone MDV3100 androgeenreceptor 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • R. J. A. van Moorselaar
    • 1
  1. 1.afdeling UrologieVrije Universiteit medisch centrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations