Tijdschrift voor Urologie

, Volume 2, Issue 2, pp 22–28

De theoretische achtergrond van de nieuwe behandelingen bij castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC)

  • A. N. Vis
Article

DOI: 10.1007/s13629-012-0007-3

Cite this article as:
Vis, A.N. Tijdschrift voor Urologie (2012) 2: 22. doi:10.1007/s13629-012-0007-3
  • 25 Downloads

Samenvatting

De kennis van de cellulaire, biochemische, moleculaire en/of genetische mechanismen die optreden tijdens de overgang van ‘hormoon-naïef ’ naar castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC) neemt snel toe. Deze kennis schept de mogelijkheid om in te spelen op de toekomstige ontwikkeling van medicijnen, en op de behandeling van patiënten in deze potentieel fatale fase van de ziekte. In dit overzichtsartikel worden de mechanismen beschreven die prostaatcarcinoomcellen gebruiken om de voor hen ongunstige condities van androgeendeprivatie door medische of chirurgische castratie te omzeilen, om hun groeivoordeel te behouden. In CRPC maken prostaatcarcinoomcellen nog vaak gebruik van androgeengereguleerde processen die lopen via de androgeenreceptor. Zo gebruiken zij androgenen afkomstig uit de circulatie efficiënter door veranderde genexpressie, en door een hernieuwde en verhoogde expressie van steroïdconverterende enzymen.

Summary

The theoretical background of new treatments of castration resistant prostate cancer (CRPC)

Knowledge of the molecular, cellular and genetic changes that occur during the transition of hormone-naïve to castrationresistant prostate cancer (CRPC) is increasing rapidly. This might provide a window of opportunity for (future) drug development, and for treating patients with these potential devastating states of disease. The objective of this review is to provide an understanding of the mechanisms that prostate cancer cells use to bypass androgen-deprived conditions. In CRPC, prostate cancer cells still rely on intracellular androgens and on an activeandrogen receptor for growth and survival. CRPC’s have gained mechanisms that enable them to use steroids from the circulation more efficiently through altered gene expression, and through a renewed and upregulated synthesis of steroid hormone-converting enzymes.

Keywords

Prostate cancer Androgens Castration Resistance Treatment 

Trefwoorden

prostaatcarcinoom androgenen castratie resistentie behandeling 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • A. N. Vis
    • 1
  1. 1.afdeling UrologieVrije Universiteit medisch centrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations