, Volume 3, Issue 3, pp 19-22
Date: 22 Sep 2011

EMDR bij de behandeling van een negatief zelfbeeld

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Sinds de introductie in 1989 van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is de methode verder ontwikkeld en verfijnd. Het toepassingsgebied is daardoor aanzienlijk uitgebreid. Zo werd een specifieke benadering voor het conceptualiseren van klachten gepresenteerd die voorafgaat aan de toepassing van EMDR bij een flink scala van andere klachten dan Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Zo is er nu een behandeling met EMDR voor mensen met een negatief zelfbeeld. Na een korte schets van de achtergronden en toepassing van het EMDR-basisprotocol, wordt deze laatste aanpak hieronder aan de hand van een casus geïllustreerd.

GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Visie, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Visie
Broeke E ten ea (2008) EMDR en de behandeling van complexe PTSS. In Broeke E ten ea (red) Praktijkboek EMDR. Casusconceptualisatie en specifieke pati├źntengroepen. Amsterdam: Harcourt