Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 91, Issue 5, pp 241–242

Gezondheidsbeleidswetenschap: tijd voor theorie

  • Evelyne de Leeuw
Redactioneel

DOI: 10.1007/s12508-013-0081-9

Cite this article as:
de Leeuw, E. Tijds. gezondheids.wetenschappen (2013) 91: 241. doi:10.1007/s12508-013-0081-9
  • 220 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Evelyne de Leeuw
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations