, Volume 91, Issue 5, pp 241-242
Date: 29 Jun 2013

Gezondheidsbeleidswetenschap: tijd voor theorie

This is an excerpt from the content

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben we, in Nederland en wereldwijd, een proliferatie gezien van de disciplines die zich tegen de gezondheidswetenschappen aanschurken. Lange tijd waren de sociale geneeskunde en een beetje epidemiologie voldoende om een verstandig licht te doen schijnen op vraagstukken in de volksgezondheid.

Maar wanneer we thans het disciplinaire landschap in ogenschouw nemen zien we een hoorn des overvloeds aan disciplines die zich ’gezondheid’ hebben toegeëigend; we noemen slechts de gezondheidssociologie, gezondheidspsychologie, gezondheidseconomie en zorgwetenschappen. Dit is een reflectie van het toenemend belang van gezondheid in de samenleving. Gezondheid is niet langer uitsluitend een verantwoordelijkheid van het individu in de privé-sfeer, en wanneer daar iets mis gaat een probleem wat in een relatie tussen dat individu en een gezondheidsprofessional kan worden opgelost.

De gezondheidszorg in haar breedste zin is een economische sector van belang ge