Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 89, Issue 3, pp 166–172

Het Minnesota Model

Een waardevolle aanvulling op de Nederlandse verslavingszorg?
 • Anke Snoek
 • Agnes van der Poel
 • Dike van de Mheen
Article

DOI: 10.1007/s12508-011-0057-6

Cite this article as:
Snoek, A., van der Poel, A. & van de Mheen, D. Tijds. gezondheids.wetenschappen (2011) 89: 166. doi:10.1007/s12508-011-0057-6
 • 2.4k Views

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een literatuurstudie naar het Minnesota Model en worden deze geplaatst in het licht van recente tendensen in de verslavingszorg: bereikbaarheid van de zorg, diversificering van doelgroepen en professionalisering van interventies. In dit artikel wordt gepleit voor een breed, gedifferentieerd, bewezen effectief aanbod in de verslavingszorg, omdat dit de mogelijkheid geeft om de matchingseffecten tussen cliënten en behandeling te optimaliseren. Hiervoor is diversiteit in behandeldoelen en -methoden nodig. Het in opkomst zijnde Minnesota Model lijkt een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod van de Nederlandse verslavingszorg.

Trefwoorden:

Minnesota Modelverslavingszorgliteratuurstudie

Abstract

The Minnesota Model: a useful addition to Dutch addiction care?

In this article we present the results of the literature study and put them in the light of recent developments in addiction care: accessibility of addiction treatment, diversification of target groups and professionalization of interventions. In this article it is advocated that there should be a broad, differentiated, evidence-based supply of addiction treatment, because this offers the opportunity to optimize the matching effects between clients and different treatments. Diversity in treatment goals and methods is, therefore, needed. The upcoming Minnesota Model can be seen a valuable expansion of the current supply of the Dutch addiction treatment system.

Keywords:

Minnesota Modeladdiction treatmentliterature study

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Anke Snoek
  • 1
 • Agnes van der Poel
  • 1
 • Dike van de Mheen
  • 1
  • 2
 1. 1.IVOInstituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en VerslavingRotterdamThe Netherlands
 2. 2.Department of Public HealthErasmus MC RotterdamRotterdamThe Netherlands