Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 89, Issue 1, pp 43–50

Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder schulden

 • M.P. van Rijnsoever
 • E. Tromp
 • W.E. Waterlander
 • F.N. Schütz
 • I.H.M. Steenhuis
Article

DOI: 10.1007/s12508-011-0017-1

Cite this article as:
van Rijnsoever, M., Tromp, E., Waterlander, W. et al. Tijds. gezondheids.wetenschappen (2011) 89: 43. doi:10.1007/s12508-011-0017-1

Achtergrond: Een lage SES en financiële problemen hebben beide een negatieve associatie met gezondheid. Het is echter onduidelijk of binnen de groep mensen met een lage SES verschillen in gezondheidskenmerken te vinden zijn tussen mensen met en zonder risicovolle schulden. Doel: Onderzoek naar verschillen in leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheid tussen mensen met en zonder risicovolle schulden binnen de hoge en lage SES-groep. Methode: Er is gebruik gemaakt van de cross-sectionele dataset van de Volwassenenmonitor van de GGD Midden-Nederland, welke is verzameld bij volwassenen van 19–65 jaar in 2008 in de provincie Utrecht. Opleiding is als sociaaleconomische indicator gebruikt. Zelfrapportage over betalingsachterstanden is gebruikt om risicovolle schulden te definiëren. De onderzochte gezondheidskenmerken betreffen leefstijl, lichamelijke en psychosociale factoren. Met gebruik van lineaire regressie-analyse zijn deze kenmerken gerelateerd aan het wel of niet hebben van risicovolle schulden. In aanvullende analyses is gecorrigeerd voor demografische kenmerken en inkomen. Resultaten: Mensen met risicovolle schulden hebben een ongezondere leefstijl, meer psychosociale klachten en een slechtere gezondheid dan mensen zonder risicovolle schulden. Zowel binnen de hoge als lage SES-groep zijn verschillen gevonden in gezondheidskenmerken tussen wel of geen risicovolle schulden. De verschillen binnen de lage SES-groep zijn groter dan binnen de hoge SES-groep. Binnen de lage SES-groep is het hebben van risicovolle schulden sterk gerelateerd aan minder goed ervaren gezondheid, ongezonde leefgewoontes, eenzaamheid, weinig competentievaardigheden, psychische klachten en lichamelijke en emotionele beperkingen. Conclusie: Mensen met risicovolle schulden hebben meer gezondheidsproblemen en een slechtere leefstijl dan mensen zonder risicovolle schulden. Dit verband is sterker in de lage SES-groep. Een ingang om deze doelgroep te bereiken voor psychosociale hulpverlening en gezondheidsbevorderende activiteiten is mogelijk de sociale dienst of afdeling schuldhulpverlening.

Trefwoorden

sociaaleconomische statusrisicovolle schuldenleefstijlgezondheidpsychosociaal

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M.P. van Rijnsoever
  • 3
 • E. Tromp
  • 1
 • W.E. Waterlander
  • 1
 • F.N. Schütz
  • 2
 • I.H.M. Steenhuis
  • 2
 1. 1.Afdeling Gezondheidsbevordering, beleidsadvisering en epidemiologieGGD Midden-NederlandAmsterdamThe Nederlands
 2. 2.EMGO instituut, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Afdeling GezondheidswetenschappenVrije UniversiteitAmsterdamThe Nederlands
 3. 3.Afdeling Gezondheidsbevordering, beleidsadvisering en epidemiologieGGD Midden-NederlandZeistThe Nederlands