Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 8, Issue 6, pp 179–182

Hypertensiebehandeling bij diabetes type 2

Nascholing

DOI: 10.1007/s12503-013-0104-7

Cite this article as:
van Kruijsdijk, M. TIJD. PRAKT.ONDERST. (2013) 8: 179. doi:10.1007/s12503-013-0104-7
  • 38 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Gezondheidscentrum Samen BeterDiHAG’s-HertogenboschThe Netherlands

Personalised recommendations