Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 6, Issue 1, pp 5–5

Smeren met verrijkte boter voorkomt hartinfarct niet

  • Jacolien Potkamp
Article

DOI: 10.1007/s12503-011-0006-5

Cite this article as:
Potkamp, J. TIJD. PRAKT.ONDERST. (2011) 6: 5. doi:10.1007/s12503-011-0006-5
  • 108 Downloads

Het gebruik van verrijkte boter met omega 3-vetzuren vermindert niet het risico om na een hartinfarct opnieuw ernstige cardiovasculaire aandoeningen te krijgen. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Jacolien Potkamp
    • 1
  1. 1.