Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 5, Issue 2, pp 51–54

Het omgaan met fouten en bijna-fouten

  • Ans Stalenhoef
COMMUNICATIETIPS VOORHET SPREEKUUR

DOI: 10.1007/s12503-010-0027-5

Cite this article as:
Stalenhoef, A. TIJD. PRAKT.ONDERST. (2010) 5: 51. doi:10.1007/s12503-010-0027-5
  • 61 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Ans Stalenhoef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations