Verslaving

, Volume 10, Issue 1, pp 55–67

Nicotine: farmacologische en toxicologische aspecten

Authors

    • faculteit Management, Science en TechnologieOpen Universiteit
  • Esther Croes
    • Nationaal Expertisecentrum TabaksontmoedigingTrimbosinstituut
Middelen

DOI: 10.1007/s12501-014-0007-5

Cite this article as:
Niesink, R. & Croes, E. VERSLAVING (2014) 10: 55. doi:10.1007/s12501-014-0007-5
  • 393 Views

Dat roken een belangrijke risicofactor is voor morbiditeit en mortaliteit kan als bekend worden verondersteld. Toch rookt ongeveer een kwart van de volwassen Nederlanders, want roken is een zeer verslavende gewoonte. Dat hoge verslavingspotentieel kan voor een substantieel deel worden toegeschreven aan de stof nicotine. Nicotine is niet de enige stof in tabak: in tabaksrook zijn zo’n vierduizend chemische verbindingen geïdentificeerd, waaronder vele stoffen met giftige en carcinogene werking.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014