Verslaving

, Volume 7, Issue 2, pp 34–46

Behoeften en verwachtingen van familieleden van drugsgebruikers als basis voor gerichte ondersteuning

 • Tomas Van Reybrouck
 • Jente Vandeburie
 • Veerle Soyez
Article

DOI: 10.1007/s12501-011-0017-5

Cite this article as:
Van Reybrouck, T., Vandeburie, J. & Soyez, V. VERSLAVING (2011) 7: 34. doi:10.1007/s12501-011-0017-5

Familieleden van drugsgebruikers worden veel meer dan vroeger als belangrijke partners in de hulpverlening beschouwd, maar kunnen door hulpverleners ook als dwingend en lastig ervaren worden. In dit artikel benaderen we familieleden als een aparte doelgroep die ook ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning kan slechts tot stand komen nadat duidelijk is wat de behoeften en verwachtingen zijn. De nadruk ligt niet op het geven van goede inhoudelijke adviezen maar eerder op het realiseren van een betekenisvolle samenwerking met familieleden.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Tomas Van Reybrouck
  • 1
 • Jente Vandeburie
  • 2
 • Veerle Soyez
  • 3
 1. 1.CGG EclipsGhentUSA
 2. 2.vakgroep orthopedagogiekUniversiteit GentGentUSA
 3. 3.vakgroep KlinischeLevenslooppsychologie van de Vrije Universiteit BrusselBrusselBelgium