TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

, Volume 21, Issue 7, pp 324–324

Het nieuwe aviaire influenzavirus H7N9: een update

Voor de praktijk

DOI: 10.1007/s12498-013-0150-7

Cite this article as:
Maas, J. TBV - TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE (2013) 21: 324. doi:10.1007/s12498-013-0150-7
  • 115 Views
H7N9H5N1GriepvirusChinaUpdate

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel InstituutAMCAmsterdamThe Netherlands
  2. 2.RIVMBilthovenThe Netherlands