Impact van afwijkende werktijden: wat weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur?

 • M.H.J. van Zwieten
 • I.L.D. Houtman
 • D.J. Klein Hesselink
Onderzoek

DOI: 10.1007/s12498-011-0227-0

Cite this article as:
van Zwieten, M., Houtman, I. & Hesselink, D.K. TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE (2011) 19: 436. doi:10.1007/s12498-011-0227-0

SAMENVATTING

Dit artikel geeft een overzicht van wat bekend is vanuit de wetenschap over de relatie tussen afwijkende werktijden en gezondheid en welbevinden van werknemers. De literatuur laat zien dat het werken op afwijkende werktijden samenhangt met diverse negatieve gezondheidsgevolgen. Zo is overwerk gerelateerd aan hart- en vaatziekten en is er beperkt bewijs voor een causaal verband tussen langdurig nachtwerk en borstkanker. Verder lijkt ploegendienst samen te hangen met maag-darmstoornissen. Overwerk hangt ten slotte samen met meer spier- en gewrichtsklachten, slaapproblemen en fouten maken.

In de discussie wordt ingegaan op de Arbeidstijdenwet, de toepassing van onderzoeksresultaten op het gebied van afwijkende werktijden en de nieuwe ontwikkelingen rond zelfroosteren als mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om de nadelige invloed van afwijkende werktijden op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers terug te dringen.

AFWIJKENDE WERKTIJDEN GEZONDHEIDSGEVOLGEN LITERATUURONDERZOEK 

SUMMARY

Impact of non-standard working hours: what does scientific literature tell us?

This article summarizes the current state of scientific literature on the relationship between non-standard working hours and the health and well-being of employees. The great variation in study designs and the crosssectional nature of many studies make it difficult to draw firm conclusions as to causal relations. However, literature does show a number of negative health effects of working non-standard hours. Overwork shows a relation with cardiovascular disorders, while shift work seems to be related to gastrointestinal complaints. There is some limited evidence for a causal relation between long-term night shifts and breast cancer. Long working hours show a relation with musculoskeletal complaints, disturbed sleep patterns and a greater risk of making mistakes and accidents.

There is legislation in place to protect workers from the adverse effects of non-standard working hours. This, with recommendations from the literature on sound shift rosters and new developments like ‘self-rostering’ are a way to diminish the negative impact of working non-standard hours.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M.H.J. van Zwieten
  • 1
 • I.L.D. Houtman
  • 1
 • D.J. Klein Hesselink
  • 1
 1. 1.TNO, Work & HealthHoofddorpThe Netherlands