Diagnostiek en classificatie van psychiatrische aandoeningen bij een steekproef van langdurig psychisch arbeidsongeschikten

 • W. Langerak
 • W. Langeland
 • N. Draijer
 • A.J.L.M. van Balkom
 • S. Draisma
ONDERZOEK

DOI: 10.1007/s12498-011-0008-9

Cite this article as:
Langerak, W., Langeland, W., Draijer, N. et al. TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE (2011) 19: 14. doi:10.1007/s12498-011-0008-9

SAMENVATTING

Er zijn weinig betrouwbare gegevens over de prevalentie, aard en ernst van psychiatrische aandoeningen in de WAO/WIA. Dit artikel beschrijft een onderzoek dat is verricht onder een cohort psychisch arbeidsongeschikten dat een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor de WAO/WIA kreeg.

Met behulp van het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) werd aan de hand van DSM-IV-criteria vastgesteld welke recente psychiatrische aandoeningen bij dit cohort aanwezig zijn. Verder werd onderzocht hoe de CAS (classificaties voor arbo en sociale verzekeringsgeneeskunde) zich verhoudt tot de DSM-IV-classificatie.

De frequentie van stemmings- en angststoornissen was 47,4% versus 63,5%. Comorbiditeit kwam frequent voor. In aard en ernst kwam de onderzoeksgroep het meest overeen met een tweedelijnspopulatie. De mate van overeenkomst (berekend met Cohens kappa) tussen de classificaties volgens CAS en DSM was gering (kappa’s<0,23). De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat het CAS-systeem onvoldoende zicht geeft op de psychiatrische problematiek van de WAO/WIA-populatie.

Keywords

ARBEIDSONGESCHIKTHEID DIAGNOSTIEK CLASSIFICATIESYSTEEM ANGSTSTOORNISSEN STEMMINGSSTOORNISSEN 

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • W. Langerak
  • 1
 • W. Langeland
  • 2
 • N. Draijer
  • 3
 • A.J.L.M. van Balkom
  • 4
 • S. Draisma
  • 5
 1. 1.UWVUtrechtThe Netherlands
 2. 2.GGz inGeestVUmcAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.afdeling Psychiatrie van en GGz inGeestVUmcAmsterdamThe Netherlands
 4. 4.afdeling Psychiatrie van en GGz inGeestVUmcAmsterdamThe Netherlands
 5. 5.GGz inGeestAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations