Date: 05 Jun 2012

Diagnostiek en classificatie van psychiatrische aandoeningen bij een steekproef van langdurig psychisch arbeidsongeschikten

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

SAMENVATTING

Er zijn weinig betrouwbare gegevens over de prevalentie, aard en ernst van psychiatrische aandoeningen in de WAO/WIA. Dit artikel beschrijft een onderzoek dat is verricht onder een cohort psychisch arbeidsongeschikten dat een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor de WAO/WIA kreeg.

Met behulp van het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) werd aan de hand van DSM-IV-criteria vastgesteld welke recente psychiatrische aandoeningen bij dit cohort aanwezig zijn. Verder werd onderzocht hoe de CAS (classificaties voor arbo en sociale verzekeringsgeneeskunde) zich verhoudt tot de DSM-IV-classificatie.

De frequentie van stemmings- en angststoornissen was 47,4% versus 63,5%. Comorbiditeit kwam frequent voor. In aard en ernst kwam de onderzoeksgroep het meest overeen met een tweedelijnspopulatie. De mate van overeenkomst (berekend met Cohens kappa) tussen de classificaties volgens CAS en DSM was gering (kappa’s<0,23). De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat het CAS-systeem onvoldoende zicht geeft op de psychiatrische problematiek van de WAO/WIA-populatie.

verzekeringsarts
sociaal wetenschapper, betrokken bij onderzoek naar trauma en traumagerelateerde stoornissen
klinisch psycholoog/ psychotherapeut/psychoanalyticus
hoogleraar evidencebased psychiatrie en psychiater
methodoloog en senior onderzoeker