TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

, Volume 18, Issue 10, pp 477–483

Empowerment van cliënten voor een WIA-beoordeling: effectiviteit van een online interventie

 • D. Samoocha
 • J. R. Anema
 • I. A. K. Snels
 • D. J. Bruinvels
 • A. J. van der Beek
ONDERZOEK

DOI: 10.1007/s12498-010-0179-9

Cite this article as:
Samoocha, D., Anema, J.R., Snels, I.A.K. et al. TIJDSCHRIFT VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE (2010) 18: 477. doi:10.1007/s12498-010-0179-9

SAMENVATTING

Onderwerp

Empowerment van cliënten voor een WIA-claimbeoordeling door middel van de online interventiewww.wiagesprek.nl.

Doel van het onderzoek

Evalueren van de effectiviteit van de online interventie op empowerment, kennis, cliënttevredenheid, ervaren rechtvaardigheid, artstevredenheid en de duur van het beoordelingsgesprek.

Soort onderzoek

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (randomized controlled trial, RCT).

Resultaten

Er werden 242 cliënten geïncludeerd in het onderzoek. De interventie bleek niet effectief in het verhogen van het niveau van empowerment bij cliënten, ondanks een significante toename in kennis over de WIA en de WIA-beoordeling. Wel was in de ‘per protocol’ analyse een trend waarneembaar met betrekking tot een toename in contextspecifieke empowerment bij cliënten die de interventie meer dan drie uur gebruikt hadden. Daarentegen ervoeren cliënten uit de interventiegroep de procedures voor de beoordeling als minder rechtvaardig en werden geen effecten gevonden op cliënttevredenheid, artstevredenheid en de duur van het gesprek.

Conclusie

Door het uitblijven van positieve effecten voor de cliënt lijkt het niet gewenst de interventiewww.wiagesprek.nl te implementeren in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.

WIA-BEOORDELINGCLIËNT EMPOWERMENTINTERNET

SUMMARY

¦

Empowerment of disability claimants prior to a medical disability assessment interview: the effectiveness of an online intervention

Introduction

The entitlement to disability allowance is reassessed after two years of disability, with sometimes far-reaching consequences. The medical disability assessment interview with the claimant is an important source of information for the insurance physician. An online intervention has been developed in order to improve communication between the two parties through client empowerment.

Aim

To evaluate the effectiveness of the online intervention (www.wiagesprek.nl) on the outcomes empowerment, knowledge, client satisfaction, perceived justice, physician satisfaction and the duration of the interview.

Design

Randomized Controlled Trial (RCT) with 242 clients. The intervention group (n=123) was referred to the online intervention (www.wiagesprek.nl) that was developed in order to improve the client-physician relationship in medical disability assessment interviews through empowerment.

Results

The intervention was not effective in increasing client empowerment, despite a significant increase in knowledge about social security arrangements and disability assessment procedures. A trend was found with regard to an increase in context-specific empowerment among clients that had used the intervention for more than three hours. On the other hand, clients from the intervention group perceived the disability assessment procedures as less just. No impact of the intervention was found on client satisfaction, physician satisfaction and the duration of the interview.

Conclusion

As no clearly positive effects of the online intervention were found, it seems unwise to recommend the implementation of this intervention in the daily practice of insurance medicine.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • D. Samoocha
  • 1
 • J. R. Anema
  • 1
 • I. A. K. Snels
  • 2
 • D. J. Bruinvels
  • 3
 • A. J. van der Beek
  • 4
 1. 1.afdeling Sociale Geneeskunde van het EMGO+ InstituutVU medisch centrumAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.UWV ZwolleZwolleThe Netherlands
 3. 3.Kwaliteitsbureau NVABEpeThe Netherlands
 4. 4.epidemiologie van arbeid en gezondheidKenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG): een samenwerkingverband tussen het AMC, UMCG, UWV en VUmcAmsterdamThe Netherlands