, Volume 32, Issue 11, pp 44-49
Date: 19 Dec 2011

Sedatie kan angstige patiënt over de streep trekken voor behandeling

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Sedatie van patiëntenmet ernstige tandartsangst is niet onomstreden,maar kan patiënten wel helpen een behandeling te ondergaan die ze zonder dit steuntje in de rug niet aandurven. Tijl van den Berg is op ditmoment de enige in Nederland die deze behandeling aanbiedt. Hij is inmiddels door het Engelse opleidingsinstituut bevoegd omanderen hierin op te leiden.

Freelance journalist