Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 37, Issue 4, pp 275–275

Summaries

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article

DOI: 10.1007/s12485-011-0044-z

Cite this article as:
Bohn Stafleu van Loghum TIJDSCHRIFT PSYCHOTHERAPIE (2011) 37: 275. doi:10.1007/s12485-011-0044-z
  • 104 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.