, Volume 11, Issue 5, pp 14-15
Date: 08 Dec 2013

Feasibility of family participation in a delirium prevention program for hospitalized older adults1)

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access
This is an excerpt from the content

Context

Tijdens een opname op een chirurgische of interne afdeling van een algemeen ziekenhuis ontwikkelt 10 tot 40 procent van de oudere patiënten een delirium.2) Het delirium is een psychiatrisch ziektebeeld bij lichamelijk zieke patiënten, dat gepaard gaat met onherstelbaar functieverlies, cognitieve problemen, toegenomen morbiditeit en sterfte.

Delierpreventie is dan ook op chirurgische en interne afdelingen van groot belang. Professor Inouye, werkzaam op Harvard Medical School, ontwikkelde het Hospital Elder Life Program (HELP) interventieprotocollen voor zes belangrijke risicofactoren: achteruitgang van cognitie, slaaptekort, immobiliteit, visuele en gehoorhandicap en uitdroging. Sinds Inouye et al. een risicoreductie van 40 procent voor delirium en 67 procent reductie voor functieverlies lieten zien3,4), is dit programma in verschillende landen overgenomen en geëvalueerd. Binnen HELP nemen vrijwilligers een sleutelpositie in en ondersteunen zij de patiënt en het medisch team in de

dr. Hester Vermeulen
senior onderzoeker en stafadviseur bij de afdeling Kwaliteit en Procesinnovatie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam en de Amsterdam School of Health Professions, Hogeschool van Amsterdam
dr. Els Nieveen van Dijkum
chirurg en werkplekmanager, afdeling chirurgie Academisch Medisch Centrum Amsterdam
dr. Bianca Buurman
senior onderzoeker bij de afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde Academisch Medisch Centrum Amsterdam en postdoctoral research fellow bij Yale University, New Haven, Connecticut, Verenigde Staten