Date: 25 Nov 2012

Rooming-in bij oudere patiënten

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Een delier is een acute vorm van verwardheid die wordt veroorzaakt door een of meer somatische verstoringen of het gebruik dan wel de onttrekking van (genees)middelen. Het komt veel voor in een ziekenhuis en de gevolgen zijn groot. Reden genoeg om een delier vroegtijdig op te sporen en preventieve interventies in te zetten. Familie kan daar een grote rol in spelen.

verpleegkundig consulent
verpleegkundig afdelingshoofd
verpleegkundig onderzoeker