Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

, Volume 10, Issue 4, pp 4–6

Rooming-in bij oudere patiënten

Participatie van naasten bij een delier

Authors

  • Liesbeth van Gemert
    • Geriatrie/OuderengeneeskundeAMC Amsterdam
  • Reggie Smith
    • afdeling G6 NoordAMC Amsterdam
  • Bianca Buurman
    • afdeling Geriatrie/OuderengeneeskundeAMC Amsterdam
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

DOI: 10.1007/s12468-012-0031-6

Cite this article as:
van Gemert, L., Smith, R. & Buurman, B. NED. TIJDS. EVID. PRACT. (2012) 10: 4. doi:10.1007/s12468-012-0031-6

Een delier is een acute vorm van verwardheid die wordt veroorzaakt door een of meer somatische verstoringen of het gebruik dan wel de onttrekking van (genees)middelen. Het komt veel voor in een ziekenhuis en de gevolgen zijn groot. Reden genoeg om een delier vroegtijdig op te sporen en preventieve interventies in te zetten. Familie kan daar een grote rol in spelen.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012