, Volume 80, Issue 5, pp 108-111

Immunotherapie voor inhalatieallergenen op de kinderleeftijd

Purchase on Springer.com

$39.95 / €34.95 / £29.95*

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

De behandeling van allergische rhinoconjunctivitis bestaat primair uit vermijding van het allergeen en symptomatische therapie. Als er ondanks maximale medicamenteuze therapie klachten blijven bestaan of indien medicamenteuze therapie niet mogelijk of gewenst is, kan immunotherapie overwogen worden. Specifieke immunotherapie met allergeenextracten heeft tot doel een allergische patiënt minder gevoelig te maken voor een specifiek allergeen (hyposensibilisatie). Voor kinderen met een therapieresistente inhalatieallergie is subcutane immunotherapie een effectieve behandeling die – mits protocollair uitgevoerd – veilig is. Als alternatief voor het maandelijks prikken zijn er inmiddels ook effectieve sublinguale toedieningsvormen ontwikkeld in de vorm van een smelttablet. Vooralsnog is deze toedieningsvorm echter alleen beschikbaar voor graspollenallergie.

Summary

Therapy for allergic rhino conjunctivitis exists of avoiding of contact with allergens and symptomatic therapy. For structural treatment immunotherapy can be considered. Immunotherapy with allergen extracts can be used to treat allergies by desensitisation. When performed by protocol subcutaneous immunotherapy is effective and safe in children with a therapy resistant inhalation allergy. As an alternative for the monthly injections sublingual tablets for sublingual immunotherapy have recently been proven to be effective. However, until now these tablets are only available for grass pollen allergy.

kinderarts
kinderarts-allergoloog
allergoloog