, Volume 32, Issue 4, pp 206-220
Date: 23 Dec 2011

Kwaliteit van de broer/zusrelatie en delinquent gedrag bij adolescenten

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

samenvatting

Het doel van het huidige onderzoek was om te kijken naar het effect van niveau en veranderingen in de kwaliteit van de broer/zusrelatie en delinquent gedrag van de oudere broer/zus op niveau en veranderingen in delinquent gedrag van de jongere broer/zus, en of deze effecten verschilden voor verschillende seksecombinaties. Bij 249 Nederlandse broer/zusparen (leeftijd 11-15 jaar) zijn gedurende drie jaar door middel van vragenlijsten jaarlijks data verzameld.

De huidige studie is een bewerkte versie van het artikel: Buist, K. L. (2010). Sibling relationship quality and adolescent delinquency: A Latent Growth Curve approach.Journal of Family Psychology, 24, 400–410. doi:10.1037/a0020351.
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld als onderdeel van een onderzoeksproject (tvwf-mamm) dat werd ondersteund door het innovatieve onderzoeksfonds van de Katholieke Universiteit Nijmegen, subsidies vannow(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; 575-28-008), van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
werkzaam als universitair docent bij de onderzoeksgroep Psychosociale Problemen in Context