Article

Kind & Adolescent

, Volume 32, Issue 4, pp 206-220

First online:

Kwaliteit van de broer/zusrelatie en delinquent gedrag bij adolescenten

  • Kirsten L. BuistAffiliated withDisciplinegroep Pedagogiek, Universiteit Utrecht

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

samenvatting

Het doel van het huidige onderzoek was om te kijken naar het effect van niveau en veranderingen in de kwaliteit van de broer/zusrelatie en delinquent gedrag van de oudere broer/zus op niveau en veranderingen in delinquent gedrag van de jongere broer/zus, en of deze effecten verschilden voor verschillende seksecombinaties. Bij 249 Nederlandse broer/zusparen (leeftijd 11-15 jaar) zijn gedurende drie jaar door middel van vragenlijsten jaarlijks data verzameld.