, Volume 45, Issue 6, pp 122-125
Date: 22 Dec 2013

Waarom roken Turkse vrouwen in Nederland tijdens de zwangerschap?

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Turkse vrouwen roken vaker tijdens de zwangerschap dan Nederlandse vrouwen en ook vaker vergeleken met andere etnische groepen. Roken is schadelijk voor zowel de moeder als voor het nog ongeboren kind. Doel van het onderzoek was te achterhalen wat de beweegredenen zijn van in Nederland wonende Turkse vrouwen om te (blijven) roken tijdens de zwangerschap. Om dit na te gaan, hebben we 15 Turkse vrouwen die roken of gerookt hebben tijdens hun zwangerschap een op een (n = 10) of in een focusgroep (n = 5) geïnterviewd. De uitkomsten zijn gecategoriseerd met gebruikmaking van het Attitude, Sociale invloed en Eigen effectiviteit model (ASE-model). De beweegredenen om te blijven roken tijdens de zwangerschap waren (in willekeurige volgorde): ‘attitude’ (onwetendheid over schadelijke effecten op de foetus, God bepaalt de gezondheid van het kind, bezorgdheid over gezondheid van de foetus); ‘sociale invloeden’ (roken van de partner, hoog oplopende emotionele situaties, probleem- en stressfactoren, diepe eenzaamheid) en ‘eigen effectiviteit’ (hunkeren naar sigaretten, gevoel van eigen gedachten en gevoelens niet kunnen delen met partner en anderen).

Zwangere Turkse vrouwen vinden het moeilijk om te stoppen met roken. Inzicht in en begrip van de leefwereld van Turkse vrouwen die roken, kan leiden tot verbetering van rookpreventie- en interventiestrategieën. Een interventie op maat waarbij de gezondheidszorgmedewerker(s) bekend is/zijn met de sociale situatie en de gezichtspunten van de vrouw is aan te bevelen. Steun van de partner bij het stoppen met roken is voor de Turkse vrouw onmisbaar. Aangepaste assertiviteits- en empowermenttrainingen kunnen Turkse vrouwen hierbij helpen

S. Genç student geneeskunde. J.E. Kist-van Holthe, kinderarts-onderzoeker afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO + Instituut/VU medisch centrum, Amsterdam. H. Bleeker, communicatiewetenschapper. R.A. HiraSing, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg, afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO + Instituut/VU medisch centrum, Amsterdam.