Huisarts en wetenschap

, Volume 57, Issue 6, pp 293–293

Dieetmythes en afvalkul

  • Hans van Maanen
Column

DOI: 10.1007/s12445-014-0151-5

Cite this article as:
van Maanen, H. HUISARTS WETENSCHAP (2014) 57: 293. doi:10.1007/s12445-014-0151-5
  • 113 Downloads

Samenvatting

Huisartsen vertellen, als ik zo vrij mag zijn, nog steeds baarlijke onzin over afvallen en overgewicht. Dat valt wel veilig te concluderen na een artikel vorig jaar in de New England Journal of Medicine: ‘Myths, presumptions and facts about obesity’.1 Het is immers niet erg aannemelijk dat Nederlandse huisartsen alle hierin gesignaleerde mythes en veronderstellingen niet koesteren. ‘Onjuiste en wetenschappelijk onbewezen overtuigingen rond overgewicht zijn alomtegenwoordig in zowel de wetenschappelijke literatuur als de populaire pers.’ Laten we ze maar eens doornemen.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Hans van Maanen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations