Huisarts en wetenschap

, Volume 57, Issue 3, pp 163–163

E-health-interventie in de eerste lijn

  • Bohn Stafleu van Loghum
Ingezonden

DOI: 10.1007/s12445-014-0083-0

Cite this article as:
Bohn Stafleu van Loghum HUISARTS WETENSCHAP (2014) 57: 163. doi:10.1007/s12445-014-0083-0
  • 163 Downloads

Samenvatting

Terecht stellen Drost et al. dat e-health-interventies een integraal onderdeel moeten vormen van de behandeling in de eerste lijn.1 Hun constatering dat deze programma’s niet bestaan is echter onjuist.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.