, Volume 56, Issue 12, p 609
Date: 15 Dec 2013

Therapie voor stressincontinentie

Stressincontinentie kan door de huisarts behandeld worden met bekkenbodemoefeningen. Als deze eerstelijnsbehandeling niet effectief blijkt, kan worden verwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut of de gynaecoloog/uroloog voor operatieve behandeling met een tensievrij vaginaal bandje (tension-free vaginal tape).