Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 11, pp 555–555

Help! Is er een dokter aan boord?

Authors

  • Maurits Vinkers
Journaal

DOI: 10.1007/s12445-013-0279-8

Cite this article as:
Vinkers, M. HUISARTS WETENSCHAP (2013) 56: 555. doi:10.1007/s12445-013-0279-8

Het zal u maar gebeuren, tijdens de vlucht wordt er omgeroepen: ‘Is er een dokter aan boord?’ Toch komt zo’n noodsituatie wereldwijd relatief vaak voor: tijdens 1 op de 604 vluchten is medische hulp noodzakelijk. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen een arts als hulpverlener optreedt.

Aan de hand van data over noodsituaties tijdens vluchten van vijf verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen werd een retrospectief onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers bekeken de oorzaken van deze noodgevallen en stelden vast welke factoren van invloed waren op een tussenlanding en aansluitende ziekenhuisopname.

Tussen 1 januari 2008 en 31 oktober 2010 deden 11.920 medische noodgevallen zich voor tijdens de in totaal 7,2 miljoen vluchten. De meest voorkomende problemen waren: onwelwording of een syncope (37,4%), gevolgd door ademhalingsproblemen (12,1%) en misselijkheid of braken (9,5%). Artsen verleenden in krap één op de twee gevallen (48,1%) medische hulp en als gevolg van een medisch noodgeval volgde 875 keer (7,3%) een tussenlanding. Van de 10.914 patiënten van wie gegevens na de vlucht bekend waren, werd 25,8% naar een ziekenhuis vervoerd, werd 8,6% opgenomen en 0,3% van de patiënten overleed. De meest voorkomende reden voor opname in een ziekenhuis waren: vermoeden van CVA [OR 3,36 (95%-BI 1,88-6,03)], problemen met de ademhaling [OR 2,13 (95%-BI 1,48-3,06)] en cardiale klachten [OR 1,95 (95%-BI 1,37-2,77)].

Gelukkig komt het maar weinig voor dat gezagvoerders een tussenlanding moeten maken of dat een noodsituatie tijdens een vlucht tot overlijden leidt. De volle breedte van ons vak maakt dat wij huisartsen uitermate geschikt zijn om hoog in de lucht een in nood verkerende medepassagier te helpen. Dit onderzoek licht een tipje van de sluier over de problemen die zich tijdens een vliegreis kunnen voordoen. Met een goed medisch advies van een arts kan de gezagvoerder bepalen of hij de vlucht kan voortzetten of dat er andere maatregelen nodig zijn.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013