Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 11, pp 555–555

Help! Is er een dokter aan boord?

  • Maurits Vinkers
Journaal

DOI: 10.1007/s12445-013-0279-8

Cite this article as:
Vinkers, M. HUISARTS WETENSCHAP (2013) 56: 555. doi:10.1007/s12445-013-0279-8
  • 123 Downloads

Het zal u maar gebeuren, tijdens de vlucht wordt er omgeroepen: ‘Is er een dokter aan boord?’ Toch komt zo’n noodsituatie wereldwijd relatief vaak voor: tijdens 1 op de 604 vluchten is medische hulp noodzakelijk. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen een arts als hulpverlener optreedt.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Maurits Vinkers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations