Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 5, pp 248–248

Tetanus na honden- of kattenbeet

Cats

DOI: 10.1007/s12445-013-0138-7

Cite this article as:
van Slooten-Bogaards, E. & Belo, J. HUISARTS WETENSCHAP (2013) 56: 248. doi:10.1007/s12445-013-0138-7
  • 173 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  1. 1.Afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations