Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 8, pp 370–370

Op naar ‘lifetime’ cardiovasculaire risicobepaling?

  • Wouter de Ruijter
Import

DOI: 10.1007/s12445-012-0177-5

Cite this article as:
de Ruijter, W. HUISARTS WETENSCHAP (2012) 55: 370. doi:10.1007/s12445-012-0177-5
  • 78 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Wouter de Ruijter
    • 1
  1. 1.afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenThe Netherlands