Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 8, pp 346–347

Bloeddruk bij ouderen: mag het iets hoger zijn?

  • Wouter de Ruijter
  • Jacobijn Gussekloo
Commentaar

DOI: 10.1007/s12445-012-0168-6

Cite this article as:
de Ruijter, W. & Gussekloo, J. HUISARTS WETENSCHAP (2012) 55: 346. doi:10.1007/s12445-012-0168-6

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Wouter de Ruijter
    • 1
  • Jacobijn Gussekloo
    • 1
  1. 1.afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenSouth Holland