Huisarts en wetenschap

, Volume 54, Issue 5, pp 266–271

Targeted therapieën tegen kanker

  • E. Boven
  • G.J. Ossenkoppele
NASCHOLING

DOI: 10.1007/s12445-011-0135-7

Cite this article as:
Boven, E. & Ossenkoppele, G. HUISARTS WETENSCHAP (2011) 54: 266. doi:10.1007/s12445-011-0135-7

Samenvatting

Boven E, Ossenkoppele GJ. Targeted therapieën tegen kanker. Huisarts Wet 2011;54(5):266–71.

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe medicijnen tegen kanker op de markt gekomen die specifieke signaleringsroutes in tumorcellen gericht blokkeren. Naast deze zogeheten ‘targeted’ therapieën is ook een aantal oude kankermedicijnen in een nieuw jasje gestoken, waardoor zij gemakkelijker kunnen worden toegediend of minder bijwerkingen hebben. De nieuwe therapieën hebben de overleving van kankerpatiënten sterk verbeterd, en huisarts zal deze nieuwe of vernieuwde geneesmiddelen dan ook vaker dan vroeger tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Dit nascholingsartikel schetst het werkingsmechanisme van de targeted therapieën, geeft een globaal overzicht wanneer en bij welke tumoren zij worden ingezet en laat zien welke bijwerkingen de huisarts zou kunnen tegenkomen.

Abstract

Boven E, Ossenkoppele GJ. Targeted cancer therapies. Huisarts Wet 2011;54(5):266–71. Several new anti-cancer drugs that inhibit specific signalling systems in tumour cells are now available. In addition to these so-called targeted therapies, several older drugs are now available in new formulations that are easier to administer or have fewer side effects. The new therapies have greatly improved patient survival, and general practitioners will encounter these drugs more often in daily practice. This article describes the mechanism of action of targeted therapies, provides an overview of which agents should be used for which cancers, and mentions potential side effects that general practitioners might see in their patients.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • E. Boven
    • 1
  • G.J. Ossenkoppele
    • 2
  1. 1.afdeling Medische OncologieVUmcAmsterdamThe Netherlands
  2. 2.afdeling HematologieVUmcAmsterdamThe Netherlands