Huisarts en wetenschap

, Volume 54, Issue 3, pp 170–170

Miskramen niet te voorkomen door aspirine of nadroparine

  • Margreet Wieringa-de Waard
Import

DOI: 10.1007/s12445-011-0075-2

Cite this article as:
Waard, M.W. HUISARTS WETENSCHAP (2011) 54: 170. doi:10.1007/s12445-011-0075-2
  • 166 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Margreet Wieringa-de Waard
    • 1
  1. 1.huisartsopleiding AMC-UvAAmsterdamThe Netherland

Personalised recommendations