, Volume 54, Issue 3, p 170
Date: 06 Jun 2012

Miskramen niet te voorkomen door aspirine of nadroparine

This is an excerpt from the content

Inleiding

Bij ongeveer 1% (3 of meer eerdere miskramen) tot 5% (2 of meer eerdere miskramen) van vrouwen met een kinderwens is sprake van herhaalde miskramen. Bij de helft van deze vrouwen wordt geen onderliggende oorzaak gevonden.

Bij vrouwen met herhaalde miskramen en de stollingsafwijking antifosfolipidensyndroom is behandeling met aspirine en heparine mogelijk zinvol. Aan vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen worden frequent aspirine en laagmoleculair heparine voorgeschreven, omdat de oorzaak mogelijk een andere stollingsafwijking zou kunnen zijn. De beperkte gegevens vanuit gerandomiseerd onderzoek kunnen dit beleid echter niet rechtvaardigen.

Onderzoek

Design Gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek bij 364 vrouwen met meerdere onverklaarde miskramen (minimaal 2) die zwanger wilden worden of maximaal 6 weken zwanger waren, met een leeftijd tussen 18 en 42 jaar.1 Exclusiecriteria waren trombose in de voorgeschiedenis, een indicatie voor antistolling tijdens de zwangerschap

huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde