, Volume 54, Issue 2, pp 65-67
Date: 20 Oct 2012

Terugvalpreventie bij depressie

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Elgersma HJ, Bockting CLH, Kok GD. Terugvalpreventie bij depressie. Huisarts Wet 2011;54(2):65–7.

Over twintig jaar zal depressie vermoedelijk gestegen zijn naar een tweede plaats op de ranglijst van ziektebeelden die het meeste lijden en kosten met zich meebrengen. Dat komt vooral doordat het een chronische aandoening is terwijl de behandeling zich vooralsnog sterk richt op de acute fase, op ‘cure’ dus. Om een volgende depressieve episode te voorkomen, zijn de meeste patiënten nog steeds aangewezen op een ‘onderhoudsbehandeling’ met antidepressiva, hoewel aangetoond is dat psychologische interventies soms meer bescherming bieden. Vanwege de toenemende persoonlijke en maatschappelijke kosten verdient de preventie van recidiverende depressies extra aandacht. Om de vereiste continuïteit van zorg te realiseren, moeten de eerste en de tweede lijn (de GGZ) meer en beter samenwerken. In dit artikel houden wij twee soorten psychologische interventies tegen het licht die ook in de eerste lijn prima toepasbaar zijn: preventieve cognitieve therapie (PCT) en interventies via internet, e-mental-health.

Abstract

Elgersma HJ, Bockting CLH, Kok GD. Relapse of depression. Huisarts Wet 2011;54(2):65–7.

In 20 years, major depressive disorder will probably be the second most burdensome disease in terms of suffering and costs. This is mainly because depression is a chronic disorder, whereas treatment is often given in the acute phase, as a “cure”. Most patients have to rely on maintenance doses of antidepressants to ward off further episodes of depression, even though there is evidence that psychological interventions offer more protection. Given the personal and societal cost of depression, more attention should be given to relapse prevention. Primary and secondary care need to work together to provide continuity of care. This article describes two types of psychological intervention that can be used in primary care: preventive cognitive therapy and E-mental health services and therapies.